Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenciBulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci "ÉTHUM" vycházel od roku 1992 a jeho vydavatelem bylo stejnojmenné Sdružení pro sociální pedagogiku a sociální prevenci - ÉTHUM. Od roku 1999 spolupracovala na přípravě obsahu bulletinu další odborná sdružení, a to: Česká asociace streetwork -"CAS", Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici - "SPJ" a také Sdružení pro podporu a rozvoj komunitní práce v ČR - "KOPRA".

Základní krédem bulletinu ÉTHUM bylo zachytit a zrcadlit podstatná témata z oblasti sociální práce, sociální pedagogiky a širokého komplexu sociálních služeb. A to nikoliv z akademické a teoretické perspektivy, ale zejména z hlediska běžné a každodenní zkušenosti. V bulletinech najdete nejen odborné a pracovní texty, ale zejména konkrétní projekty a programy, praktické zkušenosti a kasuistiky.

Jednotlivá vydání bulletinu ÉTHUM byla obvykle tématicky zaměřena. Některá čísla se kupříkladu zaměřují na problematiku různorodých cílových skupin - bezdomovců, týraných žen, neorganizované mládeže, sociálně nepřizpůsobivých občanů, dětí na ulici apod.. Jiná jsou věnovaná konkrétním přístupům, metodám a způsobům péče a pomoci, jako například probaci a mediaci, kontaktní a terénní práci, komunitní či nízkoprahově organizované práci, supervizi v sociálních službách i standardům kvality poskytovaných služeb. V rejstříku jsou i sborníky z konferencí a malé monografie.

Vydávání Bulletinu Éthum bylo v roce 2004 ukončeno.
Jednotlivé ročníky bulletinu je možné vypůjčit v Knihovně Jabok.


Obsah číselBulletin Éthum: URL: http://ethum.jabok.cz
Naposledy změněno: 1. 3. 2007, webmaster